خدمات حمل و نقل

خدمات حمل و نقل

بیشتر بخوانید

حمل و نقل هوایی
از نظر مسافران، فراموش نشدی ترین نوع جابجایی در بین انواع روش های ترانزیت، حمل و نقل هوایی است و از دلایل این امر می توان به سرعت و کیفیت جابجایی اشاره کرد. این روش از...
حمل و نقل کالا با قطار
بیش از 500 سال از تاریخ ساخت اولین قطار و نزدیک به 200 سال از راه اندازی اولین خطوط ریلی راه آهن بخار می گذرد؛ موضوع جابجایی مسافر و کالا از طریق خطوط ریلی، از همان سال...
حمل و نقل کالا به روش دریایی
یکی از مهم ترین بنیان های تجارت بین المللی “حمل و نقل دریایی” است و می توان گفت که بیشترین ظرفیت از جابجایی کالا در سطح جهانی بدین شکل صورت می پذیرد. حمل و نقل...
حمل و نقل جاده ای
در بین انواع شیوه های جابجایی مسافر و کالا، روش "حمل و نقل جاده ای" را می توان قدیمی ترین آنها دانست؛ این روش از دیرباز و گذشته های بسیار دور، به شکل های مختلفی انجام...

خدمات ما