صادرات مواد غذایی

مشاهده همه 15 نتیجه

صادرات ادویه

قیمت ادویه صادراتی

هر کیلوگرمتومان85,000
add_shopping_cart
صادرات چای

قیمت چای صادراتی

هر کیلوگرمتومان230,000
add_shopping_cart
صادرات خاویار

قیمت خاویار صادراتی

هر کیلوگرمتومان16,000,000
add_shopping_cart
صادرات خرما

قیمت خرما صادراتی

هر کیلوگرمتومان60,000
add_shopping_cart
صادرات زعفران

قیمت زعفران صادراتی

هر کیلوگرمتومان35,000,000
add_shopping_cart
صادرات عسل

قیمت عسل صادراتی

هر کیلوگرمتومان85,000
add_shopping_cart
صادرات کشمش

قیمت کشمش صادراتی

هر کیلوگرمتومان65,000
add_shopping_cart