صادرات مواد پتروشیمی

مشاهده همه 8 نتیجه

صادرات پت صادراتی

قیمت پت صادراتی

هر تنتومان32,882,000
add_shopping_cart
صادرات فیبر

قیمت فیبر صادراتی

هر کیلوگرمتومان130,000
add_shopping_cart