حمل و نقل زمینی در ایران به دو دسته حمل و نقل ریلی و جاده ای تقسیم می شود که در این مقاله به بررسی این نوع حمل و نقل و جایگاه آن می پردازیم
قوانین بارگیری و تخلیه کالا گستردگی بسیاری دارد که باعث می‌شود این فرآیند به درستی و سلامت انجام شود. در ادامه مهم ترین آن ها را نام می بریم
رعایت قوانین ترانزیت داخلی کالا به شما اجازه می‌دهد حمل بار خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید در ادامه به بررسی این قوانین میپردازیم
تجارت‌‌های بین المللی، صادرات کالاهای مختلف به کشورهای گوناگون و واردات محصولات متنوع از مناطق دور و نزدیک به داخل ایران، نیازمند سیستم حمل و نقل قوی است.
تمامی کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول قانون تعرفه گمرکی هستند. تعرفه بین بازرگانان با دو معنی متفاوت به کار می‌رود. تعریف اول که معنای عام تعرفه است و به حقوق ورودی...