دسته‌ها
radio_button_unchecked
radio_button_checked

اخبار

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می کند، زیرا تقویت ظرفیت های تولید و ایجاد ظرفیت های جدید،...
آقای حسن زمانی اظهار کردند: در پی افزایش صادرات مرکبات به کشورهای آسیایی، بیش از ۴۵ تن لیمو لیسبون تولیدشده از باغات شهرستان جهرم که پس از برداشت و سورت در محل...
ایران در سال 2016 به کمیسیون اقتصادی اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان خود و این اتحادیه اقتصادی را مطرح نمود که پس از دو سال مذاکره، موافقتـنامه موقت...