امروزه موضوع تجارت کالا، همه کشورهای دنیا را به هم مرتبط کرده است. واردات و صادرات بین المللی از اصلی‌ترین ارکان‌ تجارت است، که توسط شرکت‌های حمل و نقل خارجی میسر...
حمل و نقل داخلی به معنای ارسال محموله‌های باری در درون مرزهای یک کشور و بین شهرهای آن می‌باشد. این جابجایی محموله ها معمولا با کامیون و ماشین‌های سنگین انجام...