گمرک فرودگاه امام خمینی در 30 کلیومتری اتوبان تهران – قم قرار دارد. یکی از مزایای این گمرک، نزدیک بودن به اتوبان‌های ترازیتی کشور است.