کتاب مقررات صادرات و واردات 1402

کتاب مقررات صادرات و واردات 1402

کتاب مقررات صادرات و واردات 1402 (تعرفه‌ گمرکی سال 1402) یکی از نیازهای ضروری فعالین اقتصادی کشور می‌باشد. این کتاب به منظور آگاهی از قانون مقررات صادرات و واردات و تعرفه های گمرکی، آیین‌های اجرایی و سود بازرگانی، هر سال پس از تایید هیئت وزیران تدوین، چاپ و منتشر می‌شود.

امسال نیز همانند سال‌های گذشته تعرفه های گمرکی در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات 1402 در 1050 صفحه و قطع رحلی با جلد شمیز توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شد.

بخش های کتاب مقررات صادرات و واردات 1402

کتاب مقررات صادرات و واردات 1402 شامل جدیدترین قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات کالا در کشور ایران می‌باشد و در بیست و یک قسمت (نود و هشت فصل) تعرفه گمرکی انواع کالاهای وارداتی به کشور را به شرح زیر مشخص کرده است:

قسمت اول: حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

قسمت دوم: محصولات نباتی

قسمت سوم: چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

قسمت چهارم: محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

قسمت پنجم: محصولات معدنی

قسمت ششم: محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

قسمت هفتم: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو

قسمت هشتم: پوست خام، چرم، پوست­های نرم و اشیای ساخته‌شده از این مواد؛ اشیای زین و برگ‌سازی؛ لوازم سفر، کیف‌های دستی و محفظه‌های همانند؛ اشیای ساخته شده از روده (به­‌استثنای اشیای ساخته شده از احشای کرم ابریشم)

قسمت نهم: چوب و اشیای چوبی؛ زغال چوب؛ چوب‌پنبه و اشیای چوب‌پنبه‌ای؛ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

قسمت دهم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)؛ کاغذ و مقوا و اشیای ساخته شده از آنها

قسمت یازدهم: مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

قسمت دوازدهم: کفش، کلاه، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی‌شو، شلاق و تازیانه تعلیمی و اجزای آنها؛ پر آماده و اشیای ساخته شده از پر؛ گل‌های مصنوعی؛ اشیا از موی انسان

قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه‌نسوز (Asbestos)، میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه

قسمت چهاردهم: مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ­های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، و اشیای ساخته شده از این مواد؛ زیور آلات بدلی (فانتزی)؛ سکه

قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آنها

قسمت شانزدهم: ماشین‌‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت؛ دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه‌ها

قسمت هفدهم: وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

قسمت هجدهم: آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینما توگرافی،‌ سنجش، کنترل، دقت‌سنجی؛ آلات و دستگاه‌های طبی ـ جراحی؛ اشیای صنعت ساعت‌سازی؛ آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

قسمت بیستم: کالاها و مصنوعات گوناگون

قسمت بیست و یکم: اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه

ضمائم کتاب مقررات صادرات و واردات 1401